۱-کپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی.

۲- کپی کارت ملی.

۳- کپی کارت پایان خدمت (برای آقایان).

۴- کپی آخرین مدرک تحصیلی.

۵- کپی مدارک و مستندات شغلی ( فعلی).

۶- کپی تمامی صفحات سند مالکیت، اجارنامه و …. از محل معرفی شده.

۷- ۱۰ قطعه عکس رنگی استاندارد از ابعاد مختلف ملک یا ساختمان.

۸- ۴ قطعه عکس پرسنلی جدید ۳*۴ از متقاضی.

۹- ترسیم کروکی و موقعیت دقیق ملک مورد نظر در شهر.

 

متقاضی محترم :

(به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.خواهشمند است مدارک مورد نیاز را به آدرس : مازندران ، چالوس ، صندوق پستی : ۴۴۳ -۴۶۶۱۵ ارسال نمایید.)