مراحل اخذ شعب رستورانهای زنجیره ای جوجه بلدرچین
1- ارائه درخواست
در نخستین قدم متقاضی می بایست به سایت شرکت جوجه بلدرچین مراجعه نموده و فرم درخواست نمایندگی را تکمیل کند و برای شرکت ارسال نماید.
2- بررسی اولیه
پس از دریافت فرم متقاضی، نماینده شرکت جوجه بلدرچین با مراجعه به ملک معرفی شده،شرایط آن را بررسی نموده و گزارش خود را به هیئت تصمیم گیری ارائه می نماید.
3 –اعلام نتیجه
در این مرحله کمیسیون تصمیم گیری در شرکت جوجه بلدرچین درخواست متقاضی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام میدارند.
4- عقد قرارداد
در صورت موافقت با درخواست متقاضی، جلسه ای جهت عقدقرارداد برگزار شده و قرارداد همکاری منعقد می گردد.
5- طراحی و فضا سازی
بلافاصله پس از عقدقرارداد، تیم طراحی شرکت جوجه بلدرچین طرح خود را آماده کرده و ارائه می نماید. الگو و پارامترهای طراحی برای کلیه شعب ثابت بوده و فقط نقشه اجرا برای فضای هر شعبه طراحی می گردد.
6- نصب تابلو
اولین قدم برای آماده سازی محیط داخلی فضای شعبه نصب تابلو می باشد که توسط شرکت جوجه بلدرچین و ظرف مدت 15 روز کاری صورت می پذیرد.
7- تبلیغات
مرحله هفتم زمان آغاز تبلیغات در سطح شهر یا منطقه مطابق با اصول تعیین شده از جانب شرکت جوجه بلدرچین می باشد.مدت زمان این مرحله 15 روز کاری می باشد.
8- دکوراسیون داخلی
اکنون زمان شروع عملیات آماده سازی و نصب دکوراسیون داخلی شعبه بوده که آن همزمان با مرحله هفتم بوده و توسط متقاضی و بر اساس طرح تعیین شده می باشد.مدت زمان این مرحله 90 روز کاری می باشد.
9- نصب تجهیزات
پس از آماده سازی و تکمیل فضای داخلی،نوبت به نصب تجهیزات ، راه اندازی و تست آنها می باشد.مدت زمان این مرحله 6 روز کاری می باشد.
10- آموزش
حال شرایط برای آموزش پرسنل مهیا می باشد. در این مرحله کلیه پرسنل بر اساس استانداردهای تدوین شده و توسط شرکت جوجه بلدرچین پس از مصاحبه اولیه توسط شرکت ، انتخاب و مورد آموزش قرار می گیرند. مدت زمان این مرحله 5 روز کاری می باشد.
11- افتتاحیه
در این مرحله که زمان آن نیز در سایت شرکت جوجه بلدرچین به صورت معکوس شمار قرار داده شده است. افتتاحیه شعبه به صورت رسمی و بر اساس اصول تعیین شده انجام می پذیرد.