اهداف شرکت و ماموریت ها

۱- خدمات
* ارائه خدمات مطلوب به مشتریان گرامی که همانا اعضای خانواده رستورانهای زنجیره ای جوجه بلدرچین هستند.
* سیاست گذاری و سازماندهی موثر شرکت های وابسته
* تلاش جهت دستیابی به بالاترین درجه کیفیت محصولات و خدمات
۲- مشتریان
 ارائه محصولات و خدمات مطلوب به تمام کسانی که به نحوی از خدمات گیرندگان خانواده بزرگ این مجموعه هستند یا در آینده خواهند بود.
۳– قلمرو فعالیت
* ارائه خدمات به بازار داخلی به عنوان بازار اصلی.
* حضور در بازارهای بین المللی.
۴- ارزش ها
* ارائه بهترین خدمات به مشتریان از لحاظ کمیت و کیفیت.
* کمک به بهبود بهره وری.
*اعتقاد به اصل شایسته گزینی در ارتقاء و یا انتخاب افراد برای تصدی امور.
* تعهد کاری سازمانی ومشتری مدار.
* دانش مداری ، خلاقیت و نوآوری.
* رعایت فرهنگ مشارکتی و کارتیمی.
* رعایت اخلاق حرفه ای و احترام متقابل.
* مسئولیت پذیری و تأمین رضایت مشتریان.
۵- ویژگی های ممتاز
* توان تامین منابع مالی.
* بازار گسترده مصرف.
* توان جلب مشارکت شرکت ها و افراد معتبر و جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی.
۶- جایگاه کارکنان
کارکنان ،ذینفعان اصلی سازمان به شمار می روند و می با یست در جهت توسعه آموزش و یادگیری آنها ، ایجاد فرصت مساوی نقش آفرینی و ارتقای شغلی و ایجاد بسترمناسب برای طرح ایده های جدید و ریسک پذیری تلاش نمود
۷- مسئولیت اجتماعی
کمک به ایجاد زمینه های رشد روز افزون ثروت عمومی جامعه و توسعه اشتغال پایدار و همچنین رعایت و ارتقای سطح استاندارد های ملی.
۸- رشد و بهروری
رشد و بهره وری را می توان در میزان انعطاف پذیری سازمان برای استفاده از فرصت های بازار که منتهی به ارتقای سهم بازار و سود آوری می شود جستجو نمود.